ค่าทนายความ

ค่าทนายความ

หลักการของเรา

  • คุณสามารถติดต่อเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • หากไม่ได้ตกลงเป็นอย่างอื่น การให้คำปรึกษาครั้งแรกระหว่างทนายความและลูกความจะมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 190 ยูโร ซึ่งถูกกำหนดโดยกฎหมายค่าตอบแทนทนายความของเยอรมัน การให้คำปรึกษาอาจจะผ่านทางโทรศัพท์ หรืออินเตอร์เนต ดังนั้นคุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • คุณจะได้รับการประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้บริการก่อนใช้บริการ ถ้าหากคุณต้องการ
  • – translation to be updated here –
  • เรามองความโปร่งใสของค่าใช้จ่ายเป็นหน้าที่สำคัญอย่างสูงต่อลูกความของเรา

 

รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความในประเทศเยอรมนีราคาเท่าไหร่

เกือบทุกคนที่ติดต่อทนายความจะถามคำถามนี้

หนึ่งในคำตอบที่ดีที่สุดน่าจะเป็น คุยเรื่องนี้กับทนายความของคุณ

ทำไม

เราพยายามจะอธิบายว่าค่าทนายความขึ้นอยู่กับหลากหลายกรณีและสิ่งที่สามารถแนะนำได้ดีที่สุดคือการสอบถามทนายความของคุณโดยตรงเกี่ยวกับค่าทนายความ

มูลค่าของคดีเป็นประเด็นสำคัญเมื่อต้องประเมินค่าทนายความ คำถาม : ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจใดที่สะท้อนต่อคดี

เนื่องจากมูลค่าของคดีเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทนายความเยอรมันส่วนใหญ่ใช้คำนวณค่าทนายความ:

การคำนวณตามกฎหมายค่าตอบแทนทนายความของเยอรมัน(Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG)

ผู้ออกกฎหมายเยอรมันบังคับใช้กฎหมายค่าตอบแทนทนายความของเยอรมัน ซึ่งมีการระบุรายละเอียดและความซับซ้อนของค่าทนายความและการเบิกจ่ายเงินของทนายความ ค่าตอบแทนตามกฎหมายค่าตอบแทนทนายความจะมากน้อยขึ้นอยู่กับมูลค่าของคดี

ข้อตกลงค่าทนายความ โดยเฉพาะข้อตกลงค่าทนายความรายชั่วโมง

เมื่อสรุปข้อตกลงค่าทนายความ ทนายความและลูกความจะตกลงร่วมกันว่าทนายความจะให้บริการอะไรบ้างและอย่างไร มูลค่าของคดีจะมีผลต่อค่าทนายความที่ตกลงร่วมกัน แต่ไม่สำคัญเทียบเท่าการคำนวณค่าทนายความตามกฎหมายค่าตอบแทนทนายความ นับว่าเป็นกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับข้อตกลงค่าทนายความ และส่วนใหญ่ ค่าทนายความที่ขอเรียกเก็บเพิ่มเติมในกรณีฉุกเฉินไม่สามารถทำได้

 

ค่าทนายความตามกฎหมายค่าตอบแทนทนายความ

 การประเมินค่าทนายความอย่างคร่าวๆสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ แต่เครื่องมือดังกล่าวเหมาะสำหรับมืออาชีพและมีให้ใช้ในภาษาเยอรมันเท่านั้น  กรุณาเปลี่ยนภาษาของเว็บไซต์นี้เป็นภาษาเยอรมัน (สัญลักษณ์รูปธงชาติ) และคุณจะเจอลิงค์ที่นั่น

ผลการคำนวณค่าทนายความออนไลน์ต้องใช้วิจารณญาณ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

 

ข้อตกลงค่าทนายความ

 ในกรณีที่ทนายความและลูกความเลือกที่จะสรุปข้อตกลงค่าทนายความ จะมีการสรุปสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการที่จะเสนอให้โดยทนายความและลูกความจะต้องจ่ายค่าตอบแทน

มูลค่าของคดีในคดีที่ยากจะต้องมีการประมาณการเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจะเป็นความรับผิดชอบของลูกความตามความต้องการพิเศษของลูกความในแต่ละราย และตามข้อตกลงพื้นฐานและการจ่ายเงิน

โดยปกติลูกความจะได้รับข้อเสนอราคารายชั่วโมงและเศษของชั่วโมงที่ใช้ปรึกษาซึ่งจะถูกเรียกเก็บเงิน เราใช้เศษของชั่วโมงที่สั้นในการให้คำปรึกษา เช่น ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 10 นาที เราก็จะเก็บคุณตามสัดส่วน ไม่ใช่เรียกเก็บเงิน 2 ชั่วโมง ถ้าคุณต้องการ เราสามารถกำหนดระยะเวลาในการรับบริการ เพื่อที่จะให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินการอย่างไร

ข้อตกลงค่าทนายความควรจะทำในลักษณะที่สอดคล้องกับความสามารถทางด้านการเงินของลูกความ และสามารถที่จะให้ทนายความใช้เวลาสำหรับคดีซึ่งต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษรวมไปถึงการวิเคราะห์เชิงลึกมากกว่าปกติ

 

ค่าใช้จ่ายบานปลาย ? – ไม่ใช่

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คำถามเรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความสำหรับคดีของฉัน? ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

เราให้ความสำคัญกับความโปร่งใสของค่าทนายความ

เริ่มต้นจากเมื่อคุณติดต่อเราโดยที่ยังไม่เสียค่าใช้จ่าย แล้วจะดำเนินการต่ออย่างไร?

หากเรื่องของคุณอยู่ในขอบเขตการให้บริการของเรา โดยปกติคือการเริ่มให้คำปรึกษาครั้งแรก การเริ่มให้คำปรึกษาครั้งแรกเริ่มจากลูกความให้ข้อมูลของคดีและได้รับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องจากทนายความ คำแนะนำยังไม่ใช่การวิเคราะห์เชิงลึกแต่เป็นการให้คำปรึกษาอย่างกว้างๆ ครั้งแรก ซึ่งจะทำให้ลูกความสามารถตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่ออย่างไรและทนายความจะให้แนวปฏิบัติตามกฎหมาย

การให้คำปรึกษาครั้งแรกระหว่างทนายความและลูกความรายเดียวอาจมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 190 ยูโร ถ้าไม่ได้มีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมายค่าตอบแทนทนายความของเยอรมัน เพดานราคาที่กำหนดไว้เพื่อให้ลูกความที่มีมูลค่าคดีสูง เมื่อมาปรึกษาทนายความก็ได้รับความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน

หากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเอกสารจำนวนมากก่อนการให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ครั้งแรกเกิดขึ้น หรือมูลค่าคดีมีค่าสูงหรือต่ำมากเป็นพิเศษ เรามีความยินดีที่จะให้ข้อเสนอข้อตกลงค่าทนายความ

ดังนั้นลูกความจะไม่มีค่าใช้จ่ายที่บานปลาย เพราะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายค่าตอบแทนทนายความหรือข้อตกลงค่าทนายความ

หมายเหตุ: เฉพาะกรณีที่ลูกความให้ข้อมูลอย่างเพียงพอและคำอธิบายที่จริงใจกับทนายความ ซึ่งจะนำไปสู่การคำนวณมูลค่าคดีเบื้องต้น ทนายความจึงจะสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่น่าเชื่อถือสำหรับลูกความได้