ทนายความ

Anwalt05ทนายความ
และ
นักกฎหมายประจำบริษัท

คุณโทมัส…

 • สมาชิกเนติบัณฑิตยสภาแห่งโคโลญจน์ ตั้งแต่ปี 2012
 • การศึกษาระดับสูงระหว่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งนักกฎหมายประจำบริษัท
 • ศึกษาในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ
 • ใบประกาศนียบัตรการพัฒนาทางวิชาชีพจากเนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศเยอรมนี

คุณโทมัสเป็นทนายความมาตั้งแต่ปี 2012 เขาทำงานตำแหน่งนักกฎหมายประจำบริษัทที่บริษัทข้ามชาติที่มีความทันสมัยทางเทคโนโลยีและมีพนักงานมากกว่าหมื่นคน

ในขณะที่คุณโทมัสปฏิบัติงานในตำแหน่งนักกฎหมายประจำบริษัท เขาต้อง

 • ทำงานใกล้ชิดกับวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ และผู้บริหาร
 • อธิบายข้อมูลด้านกฎหมายให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านกฎหมายเข้าใจ
 • เข้าใจเทคนิคและความท้าทายทางวิศวกรรม
 • มีความสนใจอย่างแท้จริงในงานของลูกความ

ขณะที่คุณโทมัสปฏิบัติงานเป็นทนายความ เขาให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ทั้งขณะเป็นและไมได้เป็นตัวแทนของศาล รวมไปถึงให้คำปรึกษาส่วนตัวและในเชิงธุรกิจ

ด้วยความสามารถที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของคุณโทมัส คุณสามารถได้รับประโยชน์จากการที่เขาเป็นนักกฎหมายประจำบริษัท ซึ่งมีความเข้าใจบริบททางธุรกิจอย่างดีเลิศ และคุณสามารถรับบริการปรึกษาส่วนตัวของสำนักงานกฎหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณในวิธีที่เหมาะสม

การฝึกอบรมเพิ่มเติม

คุณโทมัสเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างทักษะ เช่น การเข้าร่วมการฝึกอบรมดังต่อไปนี้
ก – ฮ

 • กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐาน ของกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์, Beck Akademie
  • กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ – ภาพรวมโดยทั่วไปสำหรับการเริ่มต้นและการรวบรวม, Beck Akademie
  • การร่างสัญญาของกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ – วิทยาลัยทนายความแห่งเยอรมนี (Deutsche Anwalt Akademie)
 • กฎหมายระหว่างประเทศ
  • การเจรจาทางธุรกิจและการไกล่เกลี่ย , Summer Academy, University of Cologne
  • อนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ, Summer Academy, University of Cologne
  • กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (กฎหมายสัญญาและการร่างสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ) – วิทยาลัยทนายความแห่งเยอรมนี (Deutsche Anwalt Akademie)
 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
  • กฎหมายการก่อสร้างในคดีล้มละลาย, สถาบันทนายความแห่งเยอรมนี (Deutsches Anwaltinstitut)
 • กฎหมายธุรกิจ
  • งบดุล – การอ่าน ความเข้าใจ และการแปลผล, วิทยาลัยทนายความแห่งเยอรมนี (Deutsche Anwalt Akademie)
  • หลักสูตรอบรมกฎหมายการค้าและกฎหมายสหกรณ์,วิทยาลัยทนายความแห่งเยอรมนี (Deutsche Anwalt Akademie

การฝึกอบรมขั้นสูง โดยเนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศเยอรมนี- Deutscher Anwaltverein e.V.

ในฐานะทนายความคุณโทมัสได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมขั้นสูงโดยเนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศเยอรมนี การได้มาซึ่งประกาศนียบัตรนี้ ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมขั้นสูง 15 ชั่วโมงสำหรับทนายความระหว่างปีปัจจุบันหรือปีก่อนหน้า

เสมียน

ก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา นักกฎหมายเยอรมันต้องทำหน้าที่เสมียนหลายแห่ง เช่น ศาลแพ่ง สำนักงานอัยการ สถาบันปกครอง (ของรัฐหรือใกล้เคียง) และเสมียนทนายความ คุณโทมัสเลือกที่จะฝึกอบรมทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ German University of Administrative Sciences Speyer (เน้นกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) และในเอเชีย

นอกเหนือจากการปฏิบัติงานเป็นเสมียน คุณโทมัสยังทำงานที่สำนักงานกฎหมายในโคโลญจน์ และจัดการกระบวนการการเรียกร้องสินไหมทดแทนและการบังคับคดีตามคำพิพากษา

การศึกษา

คุณโทมัสศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคโลญจน์ (University of Cologne) ประเทศเยอรมนี และมหาวิทยาลัยแคทอลิคแห่งเลอเฟิน (Catholic University of Leuven) ประเทศเบลเยี่ยม เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายระหว่างประเทศ

สำหรับกฎหมายระหว่างประเทศ คุณโทมัสศึกษาโดยเน้นด้านกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่มหาวิทยาลัยโคโลญจน์ และเน้นด้านกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยแคทอลิคแห่งเลอเฟิน

ขณะศึกษาคุณโทมัสได้เข้าร่วมทีมจากมหาวิทยาลัยโคโลญจน์ และชนะการแข่งขันการขึ้นศาลจำลองระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์