บริการของเรา

บริการของเรา

สำนักงานของเราเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายแพ่งและกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

นอกจากนี้เรายังมีบริการเจรจาต่อรองและกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อช่วยเหลือคุณให้บรรลุเป้าหมาย

บุคคลที่สนใจการตัดสินข้อขัดแย้งในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยสามารถติดต่อคุณโทมัสซึ่งมีความรู้ด้านประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างลึกซึ้งให้เป็นคนกลางในการตัดสิน

บริการของเรา ก → ฮ

 • กฎหมายแพ่ง (Civil Law)
 • กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
 • กฎหมายบริษัท (Company Law)
 • กฎหมายมรดก
 • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
  • กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
  • การประนีประนอมยอมความ, การไกล่เกลี่ย (มีความรู้ด้านลักษณะทางวัฒนธรรม)
  • มรดกระหว่างประเทศ
  • สัญญาระหว่างบุคคลที่อยู่ประเทศไม่เหมือนกัน
 • กฎหมายว่าด้วยการสัญญาเช่าเพื่อประกอบการธุรกิจ
 • กฎหมายสัญญา ( Contract Law)
 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
 • การจัดการค่าสินไหมทดแทน/การจัดการลูกหนี้
 • การบังคับคดีตามคำพิพากษา
 • ประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กฏหมายครอบครัว(เช่นหย่า)และกฎหมายคนเข้าเมือง(เช่นเรื่องวีซ่า): ขออภัยในความไม่สะดวก ปัจจุบันเราไม่มีทนายความที่ทำกฏหมายครอบครัวและกฎหมายคนเข้าเมือง

ภาษาไทย

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ทำงานของเราทั้งภาษาไทย ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ ที่ ประเทศไทยและเอเชีย

ประเทศไทยและเอเชีย

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราเพิ่มเติมได้ที่ ประเทศไทยและเอเชีย