ประเทศไทยและเอเชีย

ประเทศไทยและเอเชีย

ประเทศไทย – ภาษา กฎหมาย และ วัฒนธรรม

หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยม คุณโทมัสเดินทางมาเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครในประเทศไทย และอาศัยอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี คุณโทมัสเรียนภาษาไทยเพื่อให้สามารถสนทนากับคนไทยและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย เขามีพัฒนาการทักษะภาษาไทยดีขึ้นเป็นลำดับ

คุณโทมัสมีความเข้าใจทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี โดยในระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยคุณโทมัสมีโอกาสได้ฝึกงานทางด้านกฏหมาย ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายครั้ง คุณโทมัสได้เข้าร่วมการฟังบรรยายกฎหมายไทยเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางกฎหมายในภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและถ้าคุณต้องการ คุณโทมัสได้รับการสนับสนุนและประสานงานกับล่าม รวมไปถึงคุ้นเคยกับทนายความไทย เนื่องจากการใช้ภาษาเดียวกันและมีความเข้าใจคนยุโรปและคุณค่าของวัฒนธรรมไทย การเข้าใจผิดจะหมดไปและสร้างผลลัพธ์ที่น่าพอใจให้คุณ

ภาษาอังกฤษ

ระหว่างการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ Erasmus (โครงการแลกเปลี่ยนของนักเรียนในสหภาพยุโรป) ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแคทอลิคแห่งเลอเฟิน (Catholic University of Leuven) ประเทศเบลเยี่ยม คุณโทมัสได้ศึกษาวิชากฎหมายเป็นภาษาอังกฤษและทำการสอบเป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน ขณะศึกษาคุณโทมัสได้เข้าร่วมทีมจากมหาวิทยาลัยโคโลญจน์ (University of Cologne) และชนะการแข่งขันการขึ้นศาลจำลองระหว่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ คุณโทมัสใช้เวลาหลายเดือนในประเทศสิงคโปร์และปัจจุบันเขาใช้ภาษาอังกฤษในตำแหน่งนักกฎหมายประจำบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีพนักงานประมาณ 8,000 คน